Memorable "Meta" Quotes

(Quotes that the characters didn't really say)

Swedish
English

(Efter en lång diskussion om huruvida Pattern Initiater måste tänka på sin vikt, hur Gerard blev som han är, och om detta bara är en fråga om självbild.)
Darien to Quynh-Chi: "Aha. Du är egentligen inte vandöd, det är bara långt gången anorexia."

(After a long discussion of whether Pattern Initiates have to watch their weight, how Gerard got the way he is, and whether it all has to do with self image.)
Darien to Quynh-Chi: "Ah. You're not really undead, it's just a bad case of anorexia."

Efter ännu en av Keikos mer osmakliga onda planer:
Darien: Den här kampanjen behöver en Nürnberg-rättegång!"

After another one of Keiko's evil plans:
Darien: "This campaign needs a Nuremberg trial!"