Memorable Quotes

[Meta-quotes]

Swedish
English
Steve till en ung Oberon:
"För om du inte kommer hem nu, kommer dina barn att växa upp till de själviska, egoistiska kräk som vi känner dem."
Steve to a young Oberon:
"If you don't come home now, your children will grow up to be the selfish, egotistical creeps we know."
I skugga alldeles nära Hollywood:
Polis: "Vi försöker hålla ordning här."
Kyria: "Men det här är ju kaos!"
In a shadow quite close to Hollywood:
Police: "We're trying to keep order here."
Kyria: "But this is chaos!"
Oloss: "Vi har något här som inte tillhör oss."
Darien: "Bra. Lämna tillbaka det!"
Oloss: "We have something here that doesn't belong to us."
Darien: "Good. Hand it back!"
Keiko öderlägger större delen av Rom i bakgrunden. Darien sitter på en taverna. Han gör en mind-whammy på kyparen: "Det är bara en naturkatastrof. Hämta min mat!" In the background, Keiko is demolishing a large portion of Rome. Darien is sitting in a tavern. He does a mind-whammy on the waiter: "It's only a natural disaster. Get me my food."
Darien befinner sig på en höjd strax norr om Hong Kong. Han ser hur hiskeliga monster förmörkar skyn, hur kullarna är i rörelse, allt på väg norrut: "Ja, ja. Det är väl någons onda plan." Darien stands on a hill just north of Hong Kong. He sees hordes of terrible monsters clouding the sky, the hills are moving, all going north: "Oh yes. That'll be somebody's evil plan."
Darien till Quynh-Chi och Mhei-Li ombord på Super-stardestroyer i Dariens hemskugga: "Ni kan säkert ta en hytt. De har säkert inget emot att ni river upp golvet och odlar potatis eller vad det nu är ni Hong Kong-bor brukar göra."

Darien to Quynh-Chi and Mhei-Li abord a super stardestroyer in Darien's home shadow: "I'm sure you can grab a cabin. They probably won't mind if you tear up the floor and grow potatoes or whatever you Hong Kongers usually do."

(Note: There's a Swedish Urban Legend about immigrants who break up the floors in their apartments to grow potatoes.)

Darien till trumf-agentursagent: "Ni menar dem ni köper de illegala pornografiska trumfen av?" Darien to an agent of a trump agency: "You mean the people you buy the illegal pornographic trumps from?"
Mhei-Li försöker smöra för Steve:
Mhei-Li: "Det var länge sedan."
Steve: "Torsdag."
Mhei-Li: "Trevligt att råkas."
Steve: "Nej."
Mhei-Li tries to get on Steve's good side:
Mhei-Li: "Long time, no see."
Steve: "Thursday."
Mhei-Li: "Nice meeting you."
Steve: "No."
Darien till Hrons vältaliga svärd:
Darien: "Vad kallas du?"
Svärd: "Krang."
Darien: "Krang?!"
Svärd: "Ja, jag vet."
Darien talks to Hron's well-spoken sword:
Darien: "What are you called?"
Sword: "Krang."
Darien: "Krang?!"
Sword: "Yes, I know."
Darien och Hron övar närstrid.
Darien: "Dina skosnören är oknutna."
Hron: "Jag har inga skosnören."
Simultan slagväxling.
Darien and Hron train close combat.
Darien: "Your shoe laces are undone."
Hron: "I don't have any shoe laces."
Simultaneous exchange of blows.

Flora, efter en inte helt övertygande utläggning från Mhei-Li, som antagit en utmaning från Benedict. Han lovade att inte hindra henne att ta över Bank of Hong Kong från Flora om de kunde försvara den mot honom:
"Och nu skall jag vara tacksam över att ni låter mig hjälpa er att försvara min byggnad?"

Flora, after a less than convincing exposition from Mhei-Li, who accepted a challenge from Benedict. He promised not to hinder her taking over the Bank of Hong Kong from Flora if they could defend it from him:
"And now I'm supposed to be grateful that you are letting me help you defend my building?"

Julian: "Har någon berättat för dig om Hong Kong och Mönstret?"
Hrun: Hong Kong är en stor stad... med många supermarkets."

Julian: "Has someone explained Hong Kong and the Pattern to you?"
Hrun: "Hong Kong is a big city... with many super markets."

Mhei-Li till Brand, inför hennes konflikt med Flora, Fiona och Benedict.
"Skulle du vilja bjuda ut mig på middag?"
"Eh? Jag vet inte..."
"Jag menar, jag har ju förmodligen inte så långt kvar."

Mhei-Li to Brand, as she is about to take on Flora, Fiona and Benedict.
"Would you like to take me out to dinner?"
"Eh? I don't know..."
"I mean, I probably won't live much longer."

Hrun barbaren till en av Floras män.
Hrun: Jag söker Flora."
Flora's man: Hon är inte här. Hon är på soaré.
Hrun: Var ligger det?"

<impossible to translate>
Hrun är upptagen med att bygga hus.
Mhei-Li: "Hrun, du måste komma. Quynh-Chi är död!"
Hrun: "Om hon är död kan hon vänta."

Hrun is busy building his house.
Mhei-Li: "Hrun, you must come. Quynh-Chi is dead!"
Hrun: "If she is dead, she can wait."

Fiona ger Rhiannon råd om kärlek och politik, och Rhiannon kräver att få veta varför hennes förhållande med Darien är en säkerhetsrisk, men Fionas förhållande med Sam går an.
Fiona: "Men du förstår inte. Min älskare och jag har ett särskilt förhållande. Han är chanslös och han vet om det."

Fiona gives advice to Rhiannon about love and politics, and Rhiannon demands to know why her relationship with Darien is a security risk, but Fiona's and Sam's isn't.
Fiona: "You do not understand. I have a special relationship with my lover. He hasn't got a chance and he knows it."