Regelanpassning av BESM

Följande gäller för att skapa din karaktär.

Character Points

28

Skill Points

28

Du får skaffa dig maximalt ett (1) Special Attribute från början (karaktärerna kommer att få fler poäng som kampanjen går för att representera deras utbildning).

Följande Special Attributes är inte tillåtna: Contamination, Elasticity, Extra Arms, Flight, Ground Speed (lvl 2+), Jumping (lvl 2+), Natural Weapons, Size Change, Space Flight, Star Flight, Super Strength (lvl 2+), Swarm, Telekinesis (lvl 2+), Tunnelling, Water Speed (lvl 2+). Mind Control, Telepathy och Teleport är visserligen tillåtna, men deras bruk straffas med avstängning, så det kommer att vara riskabelt att använda dem. Notera att Dynamic Sorcery och Magic är tillåtna, även om det naturligtvis kan vara riskabelt att använda dem.

Alla Skills kostar 2 poäng per level.