Produktionsbolag

Anime och manga produceras av Produktionsbolag. De skiljer sig mycket från varandra, men de är alla mycket gamla och vördade institutioner. De har stor makt och inflytande över politiken i animeversum.

Kodansha

Kodansha är en gigantisk multidimensionell megacorp, med intressen i manga- och animeproduktion i otaliga dimensioner, det äldsta och förnämaste av alla Produktionsbolagen. Den tornar upp sig över konkurrensen och som en av dess största kunder har den starka intressen i akademien.

Kodansha är en dröm för många blivande artister, vare sig de är skådespelare eller tillhör produktionen, eftersom det är en prestigefylld anställning med stora karriärmöjligheter. Kodansha avskedar aldrig någon som är kompetent och visar framfötterna, sägs det.

Kodansha styrs av Mamoru Oshii, ökänd i många dimensioner för sitt ringa förråd av skrupler. Det ryktas att han är långvarig sjuk.