Kampanjmiljön

Här kommer relevanta besrkrivningar så småningom att dyka upp. Just nu finns här några kortare beskrivningar av fenomen som alla karaktärer kommer att känna till.

Notera att din karaktär inte vet särskilt mycket om vad som händer utanför din egen värld. Akademierna och Produktionsbolagen är mytiska företeelser som har ganska olika framtoning i olika dimensioner.

Produktionsbolagen
Akademierna