You are here: Home Roleplaying Sarangki-kampanjen Platser och orter i Sarangki
Platser och orter i Sarangki

Platser och orter i Sarangki

Orter, provinser, vattendrag och annat som förekommer i kampanjen.

Provinser och länder

Broliron Provinsen söder om Sarangki. Broliron har lång kust i söder. Stora Landsvägen går genom Broliron och slutar i Endari som ligger väster om Broliron.

Ezhukaron Provins söder om Ron Durech.

Karachron Provinsen väster om Ron Durech. Någonstans här ligger imperiets huvudstad, Il.

Ron Durech Provinsen direkt söder om Sarangki. Provinsen domineras av Diniz och dess delta där floden flyter ut i havet.

Sarangki Provinsen i vilken kampanjen utspelar sig. Den stora "inlandsprovinsen" i Ulearna.

Städer och köpingar

Endari Den mytiska staden där alla handelshusen finns. Det sägs att hela staden är skuren ur berget och att hamnen är världens största. Fursten som härskar här är ofantligt rik.

Ninuzi Diniz Slussarnas stad. Köping med slussar som för fartyg upp för Diniz till Dikhita.

Sarangki-ke Huvudstaden i Sarangki, där den sarangkiske fursten bor.

Taotis Köpingen som ligger vid Diniz utlopp i Dikhita.

Byar

Iinzhiai By söder om sjön. Känd för sina jägare och sitt fina skinn.

Khak By känt för sin odling av iitan.

Tenzikun Byn längst upp på södra biflödet, dit soldaterna åkte. Gammal, trött, kvinnlig byäldste.

Veng By mellan Taotis och Zhokhiki.

Zhite By där spelarkaraktärerna bor. Känt för sin dzhoko-odling. Det är allmänt känt i området att flodanden som beskyddar Zhite lockar till sig vandrare och utsocknes.

Zhokhiki By där biflödet flyter upp i Diniz. Hade tidigare en post från Administrationen. Administrationens stenhus är nu allmänhus i byn.

Floder, sjöar och andra platser

Dikhita Stor sjö i Sarangki. För stor för att andra sidan ska ses över horisonten.

Diniz(1) Den flod kring vilken kampanjen utspelar sig. Där är den kring 15 meter bred.

Diniz(2) Den flod som leder från Dikhita till havet. Upp mot 20 meter bred redan vid Dikhita och sväller stadigt på vägen. Rinner ut i havet i ett väldigt delta, flera kilometer brett.

Document Actions