You are here: Home Roleplaying Sarangki-kampanjen Episod upproret: Vem är vem?
Episod upproret: Vem är vem?

Episod upproret: Vem är vem?

En sammanfattande lista på personer som förekommit i historien.

Vandrare och resenärer

Människor som inte tillhör någon närbelägen by.

Anakan Äldre skrivare i administrationen. Mästare.

Anni-Enni Nybliven moder, som fått sin by nedbränd av soldater. Slog sig i slang med Zhodzhan; försvunnen.

Arga serganten Underofficer i baronens armé. Didikans överordnade. Skadad i Tenzhikun.

Didikan Soldat i provinsarmén. Enda överlevande från natten i Spökstaden.

Niiki Mytisk läromästare som Zhodzhan brukar hänvisa till.

Rhamzhan Av handelshuset Harzh. Vapensmugglare? Dödad på värdshus i Taotis.

Rhitani Ung kvinna från södern. Rhamzhans älskarinna?

Tazhmiki Anakans lärling och Zanis barndomsvän.

Zhodzhan Timmerhuggare från södern som varit på vandring i åtta år. Försvunnen under mystiska omständigheter när Gräsbrännarna vid Khak skingrades.

Khak

Människor bosatta i byn Khak.

Achtan Byäldste i Khak. Halt, men frisk.

Enen Izuzans äldra bror.

Etanokan Ung trumspelare i Khak. Inte vuxen än.

Izuzan Enens yngre bror.

Khantitan Båtbyggare i Khak.

Kiki Utes äldre dotter. Enkis faster.

Natan Enkis far. Utes yngre son.

Tan Tygfärgarens yngre dotter.

Ute Enkis farmor. Äldste i Iitan-odlarnas hus.

Zhite

Människor bosatta i byn Zhite.

Akioki Nianis och Tokinans son, 5 år.

Dorhni Äldste i huset Kärnan. Drygt 40 år gammal.

Draghtan Trankis äldre bror. Trolovad till Memeki sedan länge.

Drevataran Äldste i spegelhuset. Förra hustrun död; omgift med Toki.

Enki Ozhans maka och barnbarn till Ute. Född och uppvuxen i Khak.

Ianiki Äldste i huset Klippan; jägare.

Iiti Zanis mor.

Khavki Rhikiris yngre dotter, 23 år. Gravid med Vagtan, men fick missfall. Odlar kryddväxter.

Ledzhan Trankis far. Medelålders.

Mazhenan Zanis bror, 17 år.

Memeki Ozhans kusin; trolovad till Draghtan.

Naikan Helare i Zhite och äldste i Lunden. Make till Toniki. Medelålders.

Niani Hustru till Tokinan, 26 år.

Nidzhe formellt Zhites byäldste, men till åren och överlåter mycket av arbetet på Ozhoki.

Ninioki Nianis och Tokinans äldsta dotter, 6 år.

Ozhan Ung man från Cyanhuset, 21 år. Gift med Enki.

Ozhoki Åldste i Cyanhuset. Ozhans mosters mor. Företrädande byäldste.

Pakhipan Äldste i huset Osselot (även om hans mor fortfarande lever). Trankis morfar.

Rhikiri Zhites båtbyggare. Äldste i huset Flamingon.

Rholan Zanis far. Vävare. Make till Iiti.

Tanuki Hövdingadotter från annan by. Vagtans maka.

Terhenan Jägare från huset Blåregn. Drygt 30 år.

Toki Drevatarans make. 26 år.

Tokinan Rhikiris äldre son, 28 år. Nianis make.

Toniki Stum. Naikans hustru. C:a 25 år.

Totiki Trankis mor. Ledzhans make.

Tranki Yngre dottern i huset Osselot, 18 år.

Ulrhiki En av Zanis vänner. 26 år. Jämnårig med sin fars Drevatarans nya hustru Toki.

Uniki Dotter i huset Klippan. Bra på att spåra. 9 år.

Vagtan Tanukis make. C:a 30 år. Har sprungit till skogs.

Ztekti

Zhokhiki

Konan Lanis brorson.

Lani Själasörjare i regionen. Kring 40 år.

Hjältar och mytiska personer

Drevataran Grundaren till det första Iliska imperiet.

Niini Ung kvinna om vilken det berättas otaliga myter. Hon ska bland annat samlat en armé och fört krig mot orättfärdiga furstar, fött barn på slagfältet och marscherat tvärs över Ulearna på tre veckor.

Document Actions