You are here: Home Roleplaying Sarangki-kampanjen
Sarangki-kampanjen

Sarangki-kampanjen

Material om världen där Sarangki-kampanjen utspelar sig.

Document Introduktion till Ulearna och Sarangki
Sarangki är namnet både på en central provins i imperiet Ulearna och på den högplatå som omfattar större delen av provinsen. Detta är en kortfattad beskrivning den miljö kampanjen utspelar sig i.
Document Växter och djur i Sarangki
Några speciella växter och djur som förekommer i kampanjen.
Document Episod upproret: Vem är vem?
En sammanfattande lista på personer som förekommit i historien.
Document Platser och orter i Sarangki
Orter, provinser, vattendrag och annat som förekommer i kampanjen.
Document Guide till sagoberättaren i flodområdet
Det här dokumentet ger riktlinjer som kan vara till hjälp för den som vill komma på sagor och sedelärande berättelser så som de brukar berättas i flodområdet.
Document Myter i flodområdet
Skapelseberättelse, myten om den första kejsaren, berättelsen om hur årstiderna uppkom.
Link Simplicia - systemet
Kampanjens karaktärer beskrivs med regelsystemet Simplicia. För närvarande är det version 1.0RC2 som gäller.
Document Administrationen
Dokumentet samlar några observationer av administrationen.
Document Vandrare och gästfrihetstraditionen
En introduktion till den uråldriga traditionen att välkomna besökare i sitt hem.
Document Actions