You are here: Home Roleplaying Recensioner Recension av Skymningshem: Andra Imperiet
Recension av Skymningshem: Andra Imperiet

Recension av Skymningshem: Andra Imperiet

Sammanfattningsvis är Skymningshem: Andra Imperiet inte riktigt vad jag skulle önska mig om jag stod i begrepp att starta en kampanj med space opera-inriktning.

Den här recensionen är en aning orättvis. Den recenserar boken Skymningshem: Andra Imperiet (ISBN 91-976403-2-X) som en fristående bok. Det är uppenbart meningen att rollspelets wiki ska vara den centrala källan till information om världen. Frågan är om inte webbläsare borde listas tillsammans med papper, penna och tiosidig tärning som nödvändiga verktyg för att kunna spela spelet. Inte dessto mindre vill jag recensera boken fristående, eftersom boken utger sig för att vara ett klassiskt rollspel.

Form

Skymningshem: Andra Imperiet kommer i en närmare 300 sidor tjock bok i G5-format, med sydd rygg, riktig hårdpappspärm och juste högupplöst tryck. God precision i trycket och omsorgsfull beskärning bidrar också. Gediget polskt hantverk, alltså.

Formgivningen är också mycket bra. Val av typsnitt, sättning, marginaler; allt detta är i harmoni. Jag hade önskat mig något större indrag vid början av stycke, men det är en petitess i sammanhanget. Boken är full av trevliga infällningar som förtydligar regler och koppling till spelvärlden. Dessa används även för att lista till exempel färdigheter och täcker då flera uppslag i rad.

Boken är illustrerad av skaparens hand. De flesta illustrationerna håller bra klass.

Det enda problemet i formgivningen är tabellerna. Små tabeller finns spridda genom hela boken och kan vara svåra att hitta tillbaka till i spelets hetta. Ett appendix med samlingsark med viktiga tabeller hade underlättat mycket.

Spelsystemet

Något om spelsystemet. Fyra attribut (grundegenskaper) för att beskriva karaktärens grundläggande förmåga, **färdigheter** för att beskriva mer specialiserat kunnande och egenskaper för att kvantifiera karaktärens unika drag eller förutsättningar. Motståndsvärde övervinns med färdighet plus attribut plus tiosidig tärning, med automatiskt misslyckande på 0 och öppen på nio. Karaktärer skapas genom att modifiera mallar, eller från tomt ark utifrån en poängsumma. Stridssystemet bygger på taktikval; kombattanterna väljer varsin taktik i striden och beroende på kombinationen av dessa slås modifierade skadeslag. Skada mäts med ett antal nivåer från skråma till kritisk skada. Rollspelet uppvisar med andra ord flera av de drag som är moderna i svenskt rollspelsskapande just nu.

Systemet är välbeskrivet och begripligt, men man hade önskat sig en lathund att använda vid karaktärsskapande. Som det är nu behöver spelaren bläddra en del fram och tillbaka i boken.

Genre

Skymningshem: Andra Imperiet utger sig för att vara manga- och wuxia-inspirerad space opera.

Genren space opera är ganska enkel och rättfram att rendrera i böcker och på film. Genom att arbeta med stora penseldrag och fantastiska miljöer tar skaparen uppmärksamheten från detaljer av livet i framtiden som antagligen skulle förefalla motsägelsefulla om vi stannar upp och tänker efter. Det faktum att Luke betänker livets förgänglighet i nedgången av två solar, men bara kastar en skugga på marken, blir inte mer än ett kuriöst scripta-misstag i A New Hope. Den grundläggande målsättningen är trots allt att berättelsen ska vara dramatisk. Skaparen uppnår suspension of disbelief helt enkelt genom att överväldiga betraktaren.

När space opera ska bli rollspel uppstår emellertid ett problem. I rollspel har vi inte riktigt samma frihet att ignorera orsak och verkan. De flesta spelare kommer att reagera negativt på att de inte kan göra antaganden om samband mellan företeelser och rimlighet i spelvärlden. Det blir så mycket svårare för en spelledare att bära spelarna över bristerna i historien när berättelsen är gemensam. Vi säger att spelvärlden inte nödvändigtvis måste vara realistisk, men den måste vara konsekvent.

Jag upplever att det centrala problemet i Skymningshem: Andra Imperiet är att den lägger så pass stor tyngdpunkt på att framställa ett trovärdigt och konsekvent samhälle att space opera-aspekten hamnar i skuggan. Författaren ger mig inte tillräckligt med glimtar av de fantastiska saker som ryms i spelvärlden, som jag skulle kunna använda i min space opera. Jag får helt enkelt inte tillräckligt mycket hjälp att foga samman storslagna och spännande element till en konsekvent berättelse.

Att vara wu xia-inspirerad kanske går. Detta är trots allt en ganska liten genre med flera gemensamma drag. Att vara (anime- och) manga-inspirerad säger mig ingenting. Det är inte klart för mig hur konstruktören vill att manga-aspekten ska implementeras i rollspelet. Vi säger att världens invånare ser petitare ut än de agerar, att karaktärernas ögon är onormalt stora, att känsloyttringarna är starka, och att vår comic license är litet frikostigare, men det ger mig ganska litet ledning som spelledare. På vilket sätt är **världen** manga-inspirerad? Är avsikten att jag ska efterlikna det snabba växelspelet mellan komik och karaktärsutveckling i kareshi kanojyo no jijyo (karekano), tvetydigheten och surrealismen i shoujo kakumei Utena (Revolutionary Girl Utena) eller dramatiken och messiasparallellen i Naushika? Trots en tjock bok, har jag inte fått svar på den frågan. Ja, svarar kanske konstruktören, men vad spelade det i så fall för roll att kalla rollspelet för manga-inspirerat, om denna komponent blir helt individuell för varje spelledare? Hur bra hade det gett oss en enande bild om rollspelet varit "hollywood-inspirerat"?

Det finns också flera trevliga drag i spelet. Jag tycker att det är skönt att skaparen inte ser någon automatisk motsättning mellan civilisation och konflikt. Jag är hjärtligt trött på Välkommen-till-undergången-miljöer (hej, White Wolf). Detta passar för övrigt väl ihop med min vision av manga och anime. Se på Outlaw star, Crest of the stars och Legend of Galactic Heroes.

Sammanfattning

Skymningshem: Andra Imperiet har en trevlig formgivning, är en stor inspiration för alla som försöker publicera sina egna rollspel. Spelet kan säkert ge dig många spännande kampanjer, men det kräver att du tillför en uttolkning av spelvärlden.

Document Actions