You are here: Home Roleplaying Mars är vårt! Bra-systemet
Bra-systemet

Bra-systemet

Kampanjen kommer att hållas i Bra-systemet. Härmed en sammanfattning av systemet.

Grunderna

En karaktär är mycket bra på en sak, bra på två saker, och dålig på en sak. Utöver detta kan karaktären förses med ytterligare bra genom att också välja att vara dålig på ytterligare saker. Det går också att höja en bra till mycket bra genom att välja att vara dålig på ytterligare en sak. Dessa "saker" kallar vi förmågor.

I denna kampanj kan en karaktär maximalt vara dålig på fyra (4) saker.

Att vara bra på något innebär grovt att man har 75% att lyckas med något som är "svårt". Att vara mycket bra på något innebär att man har 75% att lyckas med något som de flesta skulle anse hopplöst.

Bra på vad då?

Eftersom man bara kommer att ha en handful förmågor, blir det väldigt viktigt att välja bra namn på dem. Helst bör man också inkludera ett par meningar av förklaring.

En förmåga kan vara formulerad på många olika sätt. Några exempel:

 • Peka med hela handen

  Den som är mycket bra på att peka med hela handen är född till ledare eller organisatör. Närhelst skiten träffar fläkten, har karaktären en närmast magisk förmåga att lyckas få alla att dra åt samma håll.

 • Alltid propert klädd

  Den som är bra på att alltid vara propert klädd kommer att vara det efter omständigheterna. Efter tre månader i ödemarken kommer de som vet bakgrunden att bli förvånad över att personen ändå ser såpass välvårdad ut. Den som inte är insatt i omständigheterna kan ju göra en annan bedömnin.

 • Svårskrämd

 • Berest

 • Spelar kort

 • Mr Burns är förberedd

  Om Mr Burns är mycket bra på att vara förberedd kommer han att vara förberedd i tre situationer av fyra, där de allra flesta skulle säga: "Mr Burns kan omöjligt ha planerat för det här." Notera dock att Mr Burns förberedelser inte nödvändigtvis behöver vara tillräckliga.

 • Uppvuxen i rännstenen

 • Ligan

  Om ligan är bra, kommer den att vara till hjälp i många vanliga situationer, på ett eller annat sätt.

Ibland kan en förmåga formuleras absolut, till exempel Världens bästa älskare. Detta gör inget, men måste ses som ett påstående, snarare än som fakta - någon kan ju vara mycket bra där din karaktär bara är bra. Med en sådan formulering handlar det snarast om hur stor krets personen uppfattas så.

Se till att nyttja nyansskillnader i språket: en karaktär som är bra på att Militärt självförsvar kommer att ha en jämn match med en karaktär med förmågan Slå folk på käften. De kan till och med ha lärt sig förmågorna från samma bakgrund, men de kommer att yttra sig ganska olika.

Lämpliga karaktärer

Karaktärerna är äventyrare, medlemmar av den ansedda Äventyrarklubben i Paris.

Detta lämnar mycket stort utrymme för karaktärens bakgrund. Allt som kan motivera upptäcksresor till främmande länder, snokande i fördolda hemligheter och storsvulet skrävlande är gångbart.

Karaktärerna bör inte vara ingenjörer a la Cyrus Smith. Trots inspiration från Girl Genius, kommer kampanjen mer att handla om dramatik och kulturmöte än om teknologi.

Ära och berömmelse

Kudos för detta system går till Peter Nordgren.

Document Actions