You are here: Home Roleplaying Mars är vårt! Kampanjens början
Kampanjens början

Kampanjens början

Alltihop startade en fredag, på den beryktade Club de l'Aventurs i Paris. De antydda bragderna var ungefär de samma som alltid. Ingen av de närvarande kunde ana hur dramatiska händelser som skulle följa.

Kampanjen kommer tidigt att föra karaktärerna till Mars - Mars som det borde vara.

Finnes:

  • giriga jordiska kolonialmakter
  • visa marsianer
  • onda marsianer
  • uråldrig, apokalyptisk ondska
  • mytiska mystiska uråldriga urinvånare
  • urverksmekanismer
  • sandstormar till olägenhet för alla
  • ninjor - det måste alltid finnas ninjor

Sökes:

Rättrådiga pulphjältar, äventyrare till yrket.

Document Actions