You are here: Home Roleplaying Mars är vårt!
Mars är vårt!

Mars är vårt!

Mars, som det borde vara: uråldriga kulturer, småsinta statsstater, galna härskare, onämnbar ondska och massor av urverksmekanismer!

Document Bra-systemet
Kampanjen kommer att hållas i Bra-systemet. Härmed en sammanfattning av systemet.
Document Kampanjens början
Alltihop startade en fredag, på den beryktade Club de l'Aventurs i Paris. De antydda bragderna var ungefär de samma som alltid. Ingen av de närvarande kunde ana hur dramatiska händelser som skulle följa.
Document Actions