You are here: Home Topics gammelpress
Quests integritetsblogg

gammelpress

Sep 29, 2009

Barnpornografipropaganda som brott

Filed Under:

Barnpornografispöket är på tour igen. Oscar Swartz har osäkrat sin pistol. Är det bara jag som tycker att det finns något smutsigt och motbjudande i det sätt på vilket barn exploateras i syfte att skydda dem?  Min kväll förstördes just av sayno.eu, med sin groteska propagandasnutt. Frågan är väl om pedofiler blir upphetsade eller avtända av den? Sannolikt är ungdomarna som avbildas för gamla för att registrera som barn för de flesta pedofiler.

Jun 17, 2009

ACTA - slutet på en tradition?

Dagspressen har på allvar fått upp ögonen för ACTA-förhandlingarna. Det lär sannolikt inte få så stor effekt på hemlighetsmakeriet kring förhandlingarna. Det krävs en enorm ansträngning att få en boll som ACTA-förhandlingarna i rullning. Att ändra spelreglerna under resans gång är riskabelt.

Den intressanta frågan är snarare vilken inverkan allmänhetens krav på insyn i en internationell förhandling får på nästa fördragsprocess som drar igång. ACTA-förhandlingarna berör bara perifert upphovsrätt och det finns all anledning att anta att det kommer att behöva hållas åtskilliga internationella förhandlingar innan en moderniserad upphovsrätt kommer till stånd.

Kärnan i ACTA är att bara italienare får exportera Gucci-väskor. Detta har internetsfrihetsrörelsen (ännu) inget större problem med. Om den slutliga texten innehåller det minsta pip utöver detta, kommer det att bli ett redigt liv på gräsrotsnivå i EU och USA, som de inblandade departementen inte kommer att glömma i första taget.

Frågan är nu: kommer detta att leda till större öppenhet i internationella förhandlingar, eller till att internationella förhandlingar byts mot mer bilaterala och/eller informella förhandlingar som är lättare att "gömma"? WIPOs ställning försvagades som ett resultat av ökade krav på öppenhet (se t.ex EFFs webbpostade transkript från WIPO-mötet om "The Broadcast Treaty"). Mina pengar är på fler obskyra förkortningar och oortodoxa former för att skapa internationella avtal.

Det är ju egentligen ganska rimligt [säger Andreas Moberg, doktorand på juridiska institutionen vid Göteborgs universitet]. När förhandlingarna om förslaget till avtal är klara ska förslaget antas, och då läggs idén fram. Det går att jämföra med att en proposition inte stöts och blöts i media innan den är färdigskriven och går ut på remiss.

Nja, det finns nog en del proppar som flitigt avhandlas i pressen innan de publiceras, men det är inte poängen. Att arbetsmaterial från arbetet i svensk förvaltning och parlamentariska utredningar inte är offentligt får nog mer anses vara en tradition som uppkommit för att det var svårt att tillhandahålla detta arbetsmaterial till allmänheten, snarare än en princip.

Det är inte längre svårt att tillhandahålla arbetsmaterial till allmänheten. Tvärt om är det ett rimligt krav från allmänheten att folkvalda och deras tjänstemän använder effektiva verktyg i hanteringen av sina dokument. En av många bieffekter av en effektiv dokumenthantering är att det är trivialt att dela med sig av materialet.

En systemutvecklare som följet best practice i sitt utvecklingsarbete tänker över sina ändringar och checkar in senast vid arbetsdagens slut. Versionshanteringssystemet håller reda på vem som gör vilka versioner som är aktuella, vem som gjort vilka ändringar och meddelar intresserade parter via mejl eller blog.

Metodiken skulle fungera utmärkt även för arbetet med propositioner eller utkast till internationella avtal.

Ja, självklart skulle det bli tjafs och press när propositionen skrivs eller förhandlingen förbereds. Det är mycket bättre än tjafs och press när propositionen läggs fram eller avtalet är färdigförhandlat och de enda alternativen sannolikt är att godkänna eller förkasta förslaget i sin helhet.

Jun 24, 2008

Structured Consulting Sweden AB spionerar på anställda?

Filed Under:

GP rapporterar idag om ett tämligen trovärdigt fall av integritetsövergrepp av arbetsgivare. Enligt GP har arbetsgivaren installerat spionmjukvara på den anställdes dator och sedan använt informationen för att (något inlindat) motivera avsked av den anställde.

Det hela förefaller vara ett klassiskt fall av trångsynt arbetsgivare. Arbetsgivaren har gjort stickprov och kommit fram till att den anställde använt i genomsnitt 92 minuter per vecka till privat surfande. Däremot har arbetsgivaren inte mätt hur mycket tid den anställde spenderar med arbete när han eller hon inte befinner sig på kontoret.

Arbetsgivaren ifråga inser det kanske inte, men han har just bedrivit aktiv signalspaning genom att installera en trojan. Signalspaning är svårt. Arbetsgivaren har just begått det grundläggande misstaget att anta att de underrättelser han har ger en heltäckande bild av situationen. Med tanke på den nyligen inröstade "FRA-lagen" skulle jag vilja rikta en uppmaning till alla arbetsgivare och myndigheter som vill pröva lyckan som signalspanare: ta en grundkurs i underrättelseverksamhet, så är risken mindre att det blir pinsamt. Glöm inte bort att du är arbetsgivare; du kan ju definiera att Wikipedialäsning ingår i dina arbetsuppgifter!