You are here: Home Topics fildelning
Quests integritetsblogg

fildelning

Jul 10, 2009

Lärdomar för den som vill sälja film och musik

Filed Under:

Den gångna helgen har jag fått mig, inte en, utan två tankeställare vad gäller exemplarframställning i den digitala världen.

Det börjar med att en vän till mig skickar mig en något försenad present:  Queensrÿches Mindcrime at the Moore. Han hade nog inte tänkt på att de flesta DVD-er nu för tiden är trasiga i bemärkelsen att vanliga DVD-läsare får läsfel när de försöker läsa skivan. Detta försvårar spelning av skivan på system som inte har tillgång till "sanktionerad" mjukvara, till exempel min arbetsstation. Jag har ingen TV (och följdaktligen inte heller någon traditionell DVD-spelare), så min arbetsstation är min enda möjlighet att se DVD, men tji fick jag. Vad som var tänkt som en gåva blev till ett problem.

Det är knappast någon revolutionerande lärdom att kopieringsskydd i första hand drabbar användare av legitima kopior. Lärdomen här är snarare att du som använder kopieringsskydd väljer att begränsa din marknad mot en säkrare inkomst. Men det ger dig knappast tryggare nattro, eftersom varje morgon kan föra med sig beteendeförändringen som utplånar din "säkra" marknad. Du kanske tänker: "Om de inte länge kan spela skivorna, måste de köpa dem igen." Frågan är om du hinner fram till den nya marknaden innan den fylls av något annat innehåll.

Dagen efter att jag fick den presenten bestämmer jag mig för att köpa en musik-CD till min bror, också som en något (mer) försenad födelsedagspresent.Han fick Evanescences Fallen. När jag lämnade över den, sade min bror at han sökt upp dem och lyssnat någon gång och tyckte att de var intressanta. Jag blev glad och tänkte att det nog var rätt skiva. "Jag har Spotify," sade min bror försynt. Rekommendationen att lyssna på Evanescence var kanske värd något, men det fysiska mediet var värdelös som present.

En universell musiktjänst som Spotify har en mycket mer dramatisk inverkan på användarnas beteende än fildelning.

Parallellen till övergången från FTP/Gopher/Wais till hyperlänkat medium är klar. I de tidigare medierna var tröskeln hög. Man kunde läsa igenom index-filen i toppen på FTP-filsystemet, men det var mödosamt och kryptiskt. Den värdefulla informationen utbyttes verbalt. Webben med sökmotorer sänkte tröskeln och gjorde envar till upptäcksresande. På samma sätt minskar Spotify kraftigt behovet av externa fora för att utbyta rekommendationer och göra "länkningen" mellan de artister och låtar som jag känner till och de som jag förmodligen skulle uppskatta.

Det är lätt att se Spotify som riddaren i skinande rustning som kommer att rädda artisterna undan de hemska piraterna, men frågan är om inte Spotify bara ersätter konstellationen skivbolag/STIM. En decentraliserad fildelning är skrämmande, men kan också erbjuda en verkligt annorlunda modell för distribution av film och musik - en modell som faktiskt avskaffar monopol.

Ur detta perspektiv är det fildelarna som har misslyckats med att tillhandahålla en fungerande affärsmodell för artister, snarare än skivbolagen. Fildelningen lovar ett utopia, men ger ingen väg dit.

Jul 01, 2009

Funderingar kring Ephones IPRED-mål

Filed Under:

Nu har jag läst den första IPRED-domen från Solna tingsrätt. Mina slutsatser är som följer:

  1. Domstolens argumentation kring bevisföringen är felaktig
  2. Det är rimligt (om man accepterar IPRED) att förelägga PCS att lämna ut uppgifterna.
  3. Det verkligt problematiska i föreläggandet är att PCS ålagts att betala Ljudboksförlagens rättegångskostnader.

Verklighetsfrämmande logik

Domstolen följer Ljudboksförlagens linje om att en lösenordsskyddad FTP-server är ett tillgängliggörande för allmänheten. Det finns ingen bevisföring som antyder hur stort sällskap som har tillgång till servern och ingen dokumentation som visar att trafiken över servern är omfattande.

Jag kan inte förstå annat än att detta innebär att det är möjligt att begära föreläggande för allt material som är tillgängligt över Internet oavsett om det är under någon åtkomstbegränsning. Detta är särskilt problematiskt med tanke på att det finns gott om åtkomstbegränsat material som inte uppenbart är färdigställt ännu. Exempel: jag har en lösenordsskyddad FTP-sajt där jag förvarar rippar av DVD-filmer som jag och mina vänner ämnar remixa till nya (lagliga) verk.

Vidare skriver tingsrätten följande:

Ljudboksförlagens utredning visar att det finns en stor mängd ljudböcker på servern. Det talar för att det också fanns många "kunder" som hade tillgång till inloggningsuppgifter.

Det finns ingen uppgift i tingsrättens beslut om huruvida Ljudboksförlagen har presenterat någon annan lista än de 27 verk som de själva innehar rättigheterna till. Om det rör endast dessa 27 verk är det inte någon "stor mängd". Det är inte ens en liten mängd. Spontant skulle jag säga att det krävs minst flera tusen verk för att man ska kunna göra antagande om att det finns många konton.En Ipod med 27 ljudböcker på får anses tom. I detta avseende är domstolens kunskap om den Internet-kultur uppenbart bristfällig.

Påkommen med .nfo-fil!

Informationsföreläggandet är rimligt (om man nu tycker att IPRED är rimlig). Om Antipiratbyråns beskrivning är riktig (releasegrupg i filnamnen, inkluderade .nfo-filer, et c) så är filerna uppenbara warez. Det är därför sannolikt att den som har dem på sin disk har begått upphovsrättsintrång för att få tillgång till dem. Därför verkar det rimligt att PCS ska lämna ut uppgifter till Ljudboksförlagen.

Bestridande? Det blir femtitusen, tack

Det verkligt problematiska i domslutet är tingsrättens argumentation om rättegångskostnaderna. Beslutet säger så här:

PCS har bestritt yrkandet om informationsföreläggande och utförligt argumenterat för sin sak. Förfarandet vid tingsrätten har därmed kommit att likna ett normalt tvistemålsförfarande. Det kan därför inte bli aktuellt att tillämpa bestämmelsen i 53c § URL om att vardera parten skall svara för sina rättegångskostnader.

IANAL, men det låter för mig som en kraftig urholkning av IPREDs rättssäkerhet. I just det här målet har Ljudboksförlagen(s advokater) yrkat på ersättning om SEK 112000, vilket domstolen tycker verkar högt och godkänner endast SEK 75000. Domstolen tycker att denna summa är acceptabel med hänvisning till att det är fråga om en ny lag och att det är ett omfattande ärende.

Jag tvivlar på att något informationsföreläggande kommer att bestridas i framtiden. Det är högst beklagligt eftersom de ISPer och sajtadministratörer som tar emot föreläggandet är de som är bäst lämpade att bedöma föreläggandets rimlighet. Det skulle ge IPRED ett visst modikum av rättssäkerhet.

May 31, 2009

Fildelning i ett mikroekonomiskt perspektiv

Ibland tar det lång tid innan man kommer till enkla insikter. Så var det för mig om fildelningens marknadsekonomiska sida.

Jag har huvudsakligen resonerat om upphovsrätt i kognitiva och sociologiska termer. Min poäng har varit att den ekonomiska aspekten av fildelning är av underordnad betydelse för den som fildelar. Fildelning kan emellertid betraktas och förstås även i ekonomiska termer.

Distributionsmekanismen Internet finansieras till mycket stor del genom fasta avgifter som betalas av de anslutna noderna. De huvudsakliga faktorerna som reglerar avgiften är 1) var noden ansluts och 2) anslutningens bandbredd och kvalitet.

Ovanpå detta kommer infrastruktur som förenklar skapande och pubilcering av innehåll: FTP- och bittorrent-sajter, webbfora, blogg-sajter.  Delar av denna infrastruktur finansieras med reklamintäkter, men en väsentlig del av den drivs ideellt. Tänk Pirate Bay: reklam finansierar hosting och drift, men lejonparten av insatsen är ideellt arbete från användarna.

Ett generaliserat "jag" lägger alltså ned både pengar och fritid på att underhålla en omfattande digital distributionsmekanism och att promota skapare.

Med den beskrivningen av fildelaren, blir likheten mellan fildelaren och skivbolag, förläggare eller filmdistributionsbolag slående. Striden mellan pirater och etablerade intressenter blir en strid om vem som ska bestäma vem som släpps in på marknaden.

Den här förklaringsmodellen gör det tydligt att skaparna egentligen inte berörs nämnvärt av själva striden (även om utfallet av den naturligtvis kan leda till drastiskt annorlunda villkor för dem). På raljerande klarspråk: piraterna utmanar de etablerade aktörernas privilegium att få profitera på och suga ut skapare.

Exemplarframställningsedeln av upphovsrätten blir en del av etablissemanget och de utmanas tillsammans. Det blir då inte så intressant att diskutera moralen i fildelning, eftersom det sker i relation till den ena sidans norm.