You are here: Home Topics censur
Quests integritetsblogg

censur

Jun 24, 2009

Tyska politiker förstår visst Internet

Filed Under:

Jag vet inte hur många som följer det tyska Zensursula-spektaklet. Tyska Bundestag har nu beslutat att användare som försöker surfa till barnpornografiska sajter ska omdirigeras till en stopp-sida i federala polisens regi.

Det är en central tes hos motståndarna till denna lagstiftning att "politikerna" inte förstår Internet. Det är möjligt, men det påståendet saknar egentligen grund. Tvärt om antyder det faktum att lagstiftaren föreslår en implementation att "politikerna" förstår Internet ganska bra.

Däremot antyder den nytillkomna tyska censurlagen något mer oroande, nämligen att det federala parlamentets medlemmar inte förstår människor.

Människor utbyter information som en del av processen att bygga grupper och skapa samhörighet. Detta gäller särskilt förtryckta grupper, till vilka pedofiler räknas. Kostnaden för att byta från en distributionsmekanism (i det här fallet webb) till en annan är mycket lägre än kostnaden för att bygga upp en ny grupp. Att försöka hindra spridning av det kriminella datat är därför fruktlöst. Framgångsrik begränsning av Internetbarnpornografi bygger på att förhindra pedofilerna att förhandla om vilken distributionsmekanism de ska använda. Detta uppnår man genom att kriminalisera pedofilers Internet-användning. Detta är naturligtvis meningslöst, eftersom man då lika gärna kunde arrestera dem och åtala dem.

Den viktiga poängen är att för att förstå detta resonemang behöver man inte förstå Internet, man behöver bara förstå gruppdynamik. Jag rekommenderar den som vill förstå bättre att läsa på om det mänskliga språkets uppkomst och relationen till bildningen av samhällen; Internet råkar bara vara det enklaste sättet att kommunicera.

Slutligen: min beundran för den tyska integritetsrörelsen som dödsföraktande tar strid om censur-frågor, trots att CDU/SPD invokerar killerargumentet barnpornografi. Respekt!