You are here: Home Funderingar kring Ephones IPRED-mål
Funderingar kring Ephones IPRED-mål
Document Actions

Funderingar kring Ephones IPRED-mål

Filed Under:

Nu har jag läst den första IPRED-domen från Solna tingsrätt. Mina slutsatser är som följer:

  1. Domstolens argumentation kring bevisföringen är felaktig
  2. Det är rimligt (om man accepterar IPRED) att förelägga PCS att lämna ut uppgifterna.
  3. Det verkligt problematiska i föreläggandet är att PCS ålagts att betala Ljudboksförlagens rättegångskostnader.

Verklighetsfrämmande logik

Domstolen följer Ljudboksförlagens linje om att en lösenordsskyddad FTP-server är ett tillgängliggörande för allmänheten. Det finns ingen bevisföring som antyder hur stort sällskap som har tillgång till servern och ingen dokumentation som visar att trafiken över servern är omfattande.

Jag kan inte förstå annat än att detta innebär att det är möjligt att begära föreläggande för allt material som är tillgängligt över Internet oavsett om det är under någon åtkomstbegränsning. Detta är särskilt problematiskt med tanke på att det finns gott om åtkomstbegränsat material som inte uppenbart är färdigställt ännu. Exempel: jag har en lösenordsskyddad FTP-sajt där jag förvarar rippar av DVD-filmer som jag och mina vänner ämnar remixa till nya (lagliga) verk.

Vidare skriver tingsrätten följande:

Ljudboksförlagens utredning visar att det finns en stor mängd ljudböcker på servern. Det talar för att det också fanns många "kunder" som hade tillgång till inloggningsuppgifter.

Det finns ingen uppgift i tingsrättens beslut om huruvida Ljudboksförlagen har presenterat någon annan lista än de 27 verk som de själva innehar rättigheterna till. Om det rör endast dessa 27 verk är det inte någon "stor mängd". Det är inte ens en liten mängd. Spontant skulle jag säga att det krävs minst flera tusen verk för att man ska kunna göra antagande om att det finns många konton.En Ipod med 27 ljudböcker på får anses tom. I detta avseende är domstolens kunskap om den Internet-kultur uppenbart bristfällig.

Påkommen med .nfo-fil!

Informationsföreläggandet är rimligt (om man nu tycker att IPRED är rimlig). Om Antipiratbyråns beskrivning är riktig (releasegrupg i filnamnen, inkluderade .nfo-filer, et c) så är filerna uppenbara warez. Det är därför sannolikt att den som har dem på sin disk har begått upphovsrättsintrång för att få tillgång till dem. Därför verkar det rimligt att PCS ska lämna ut uppgifter till Ljudboksförlagen.

Bestridande? Det blir femtitusen, tack

Det verkligt problematiska i domslutet är tingsrättens argumentation om rättegångskostnaderna. Beslutet säger så här:

PCS har bestritt yrkandet om informationsföreläggande och utförligt argumenterat för sin sak. Förfarandet vid tingsrätten har därmed kommit att likna ett normalt tvistemålsförfarande. Det kan därför inte bli aktuellt att tillämpa bestämmelsen i 53c § URL om att vardera parten skall svara för sina rättegångskostnader.

IANAL, men det låter för mig som en kraftig urholkning av IPREDs rättssäkerhet. I just det här målet har Ljudboksförlagen(s advokater) yrkat på ersättning om SEK 112000, vilket domstolen tycker verkar högt och godkänner endast SEK 75000. Domstolen tycker att denna summa är acceptabel med hänvisning till att det är fråga om en ny lag och att det är ett omfattande ärende.

Jag tvivlar på att något informationsföreläggande kommer att bestridas i framtiden. Det är högst beklagligt eftersom de ISPer och sajtadministratörer som tar emot föreläggandet är de som är bäst lämpade att bedöma föreläggandets rimlighet. Det skulle ge IPRED ett visst modikum av rättssäkerhet.

HTTP/1.1 200 OK Server: Zope/(Zope 2.10.7-final, python 2.4.5, linux2) ZServer/1.1 Plone/3.1.3 Date: Fri, 20 Apr 2012 20:35:36 GMT Content-Length: 17410 Expires: Sat, 1 Jan 2000 00:00:00 GMT Content-Type: text/html;charset=utf-8 Content-Language: en-us Funderingar kring Ephones IPRED-mål — quest.windwards.net
You are here: Home Funderingar kring Ephones IPRED-mål
Funderingar kring Ephones IPRED-mål
Document Actions

Funderingar kring Ephones IPRED-mål

Filed Under:

Nu har jag läst den första IPRED-domen från Solna tingsrätt. Mina slutsatser är som följer:

  1. Domstolens argumentation kring bevisföringen är felaktig
  2. Det är rimligt (om man accepterar IPRED) att förelägga PCS att lämna ut uppgifterna.
  3. Det verkligt problematiska i föreläggandet är att PCS ålagts att betala Ljudboksförlagens rättegångskostnader.

Verklighetsfrämmande logik

Domstolen följer Ljudboksförlagens linje om att en lösenordsskyddad FTP-server är ett tillgängliggörande för allmänheten. Det finns ingen bevisföring som antyder hur stort sällskap som har tillgång till servern och ingen dokumentation som visar att trafiken över servern är omfattande.

Jag kan inte förstå annat än att detta innebär att det är möjligt att begära föreläggande för allt material som är tillgängligt över Internet oavsett om det är under någon åtkomstbegränsning. Detta är särskilt problematiskt med tanke på att det finns gott om åtkomstbegränsat material som inte uppenbart är färdigställt ännu. Exempel: jag har en lösenordsskyddad FTP-sajt där jag förvarar rippar av DVD-filmer som jag och mina vänner ämnar remixa till nya (lagliga) verk.

Vidare skriver tingsrätten följande:

Ljudboksförlagens utredning visar att det finns en stor mängd ljudböcker på servern. Det talar för att det också fanns många "kunder" som hade tillgång till inloggningsuppgifter.

Det finns ingen uppgift i tingsrättens beslut om huruvida Ljudboksförlagen har presenterat någon annan lista än de 27 verk som de själva innehar rättigheterna till. Om det rör endast dessa 27 verk är det inte någon "stor mängd". Det är inte ens en liten mängd. Spontant skulle jag säga att det krävs minst flera tusen verk för att man ska kunna göra antagande om att det finns många konton.En Ipod med 27 ljudböcker på får anses tom. I detta avseende är domstolens kunskap om den Internet-kultur uppenbart bristfällig.

Påkommen med .nfo-fil!

Informationsföreläggandet är rimligt (om man nu tycker att IPRED är rimlig). Om Antipiratbyråns beskrivning är riktig (releasegrupg i filnamnen, inkluderade .nfo-filer, et c) så är filerna uppenbara warez. Det är därför sannolikt att den som har dem på sin disk har begått upphovsrättsintrång för att få tillgång till dem. Därför verkar det rimligt att PCS ska lämna ut uppgifter till Ljudboksförlagen.

Bestridande? Det blir femtitusen, tack

Det verkligt problematiska i domslutet är tingsrättens argumentation om rättegångskostnaderna. Beslutet säger så här:

PCS har bestritt yrkandet om informationsföreläggande och utförligt argumenterat för sin sak. Förfarandet vid tingsrätten har därmed kommit att likna ett normalt tvistemålsförfarande. Det kan därför inte bli aktuellt att tillämpa bestämmelsen i 53c § URL om att vardera parten skall svara för sina rättegångskostnader.

IANAL, men det låter för mig som en kraftig urholkning av IPREDs rättssäkerhet. I just det här målet har Ljudboksförlagen(s advokater) yrkat på ersättning om SEK 112000, vilket domstolen tycker verkar högt och godkänner endast SEK 75000. Domstolen tycker att denna summa är acceptabel med hänvisning till att det är fråga om en ny lag och att det är ett omfattande ärende.

Jag tvivlar på att något informationsföreläggande kommer att bestridas i framtiden. Det är högst beklagligt eftersom de ISPer och sajtadministratörer som tar emot föreläggandet är de som är bäst lämpade att bedöma föreläggandets rimlighet. Det skulle ge IPRED ett visst modikum av rättssäkerhet.