You are here: Home Nej, lag är INTE programkod
Nej, lag är INTE programkod
Document Actions

Nej, lag är INTE programkod

Filed Under:

Återkommande brukar det framhållas att lag är programkod exekverad på samhällen.

Jag önskar att bloggosfären höjde kvalitetsnivån ett litet uns genom att sluta göra denna irrelevanta jämförelse.

Programkod produceras med syfte att uppnå en viss effekt. Lag skrivs i syfte att undvika en viss effekt. Det är ett av rättstatens fundament att det som inte är förbjudet är tillåtet. Sålunda syftar inte lag till att forma samhället, utan att begränsa vilka former det kan ta.

Programkod kan uttrycka sig i exakt de begrepp som processorn exponerar. Lag kan uttrycka sig i vilka begrepps som helst, inklusive begrepp som inte existerar innan lagen skrivs. Ett aktuellt exempel är upphovsrätten, som inte fanns innan den enkodas i lag.

Utan programkod uppstår ingen aktivitet. Utan lag är aktivitetsmängden den samma, om än annorlunda. Dett är för att i en dator är det programkoden som inkapslar syftet, men i ett samhälle är det de enskilda individerna som tillhandahåller syftet.

HTTP/1.1 200 OK Server: Zope/(Zope 2.10.7-final, python 2.4.5, linux2) ZServer/1.1 Plone/3.1.3 Date: Fri, 20 Apr 2012 21:05:48 GMT Content-Length: 14221 Expires: Sat, 1 Jan 2000 00:00:00 GMT Content-Type: text/html;charset=utf-8 Content-Language: en-us Nej, lag är INTE programkod — quest.windwards.net
You are here: Home Nej, lag är INTE programkod
Nej, lag är INTE programkod
Document Actions

Nej, lag är INTE programkod

Filed Under:

Återkommande brukar det framhållas att lag är programkod exekverad på samhällen.

Jag önskar att bloggosfären höjde kvalitetsnivån ett litet uns genom att sluta göra denna irrelevanta jämförelse.

Programkod produceras med syfte att uppnå en viss effekt. Lag skrivs i syfte att undvika en viss effekt. Det är ett av rättstatens fundament att det som inte är förbjudet är tillåtet. Sålunda syftar inte lag till att forma samhället, utan att begränsa vilka former det kan ta.

Programkod kan uttrycka sig i exakt de begrepp som processorn exponerar. Lag kan uttrycka sig i vilka begrepps som helst, inklusive begrepp som inte existerar innan lagen skrivs. Ett aktuellt exempel är upphovsrätten, som inte fanns innan den enkodas i lag.

Utan programkod uppstår ingen aktivitet. Utan lag är aktivitetsmängden den samma, om än annorlunda. Dett är för att i en dator är det programkoden som inkapslar syftet, men i ett samhälle är det de enskilda individerna som tillhandahåller syftet.