You are here: Home Angående EUs grönbok om kunskapssamhället
Angående EUs grönbok om kunskapssamhället
Document Actions

Angående EUs grönbok om kunskapssamhället

Filed Under:

Karl Sigfrid har startat ett wikiprojekt för att skriva ett remissvar på grönboken Copyright in the knowledge economy. Jag tänkte bidra till denna, men när jag började nysta i mina tankar blev mitt inlägg så långt att jag gjorde en bloggpost istället, så får vi se vilka delar som passar i remissvaret. Härmed gives tillstånd till envar för all användning av denna artikel i samband med Karl Sigfrids remissvar på grönboken.

Hela grönboken är ganska barock, ehuru texten utgår ifrån den mytiska premissen att rättighetsinnehavarens exklusiva rätt skulle respekteras i digitala sammanhang, eller att det skulle gå att stoppa tillbaka djinnen i flaskan. Nå, låt oss för syftet att främja remissvaret anta denna premiss.

I 3.2 i grönboken diskuteras undantag från upphovsrättens begränsningar för människor med funktionshinder:

People with a disability should have an opportunity to benefit from the knowledge economy. To this end they not only need physical access to premises of educational establishments or libraries but also the possibility of accessing works in formats that are adapted to their needs (e.g. Braille, large print, audio-books an accessible electronic books).

Man kan konstatera att för vissa funktionshindrade är det snarast upphovsrättens begränsning i sig som hindrar. Två exempel: en blind individ som bortser från lagen har ett nästan lika rikt utbud av skönlitteratur att mata in i sin talsyntetiserare som en seende kan läsa, tack vare piratskanning. På motsvarande sätt finns det idag fan-tillverkad engelskspråkig textning att få för de flesta TV-serier som gör dem tillgängliga för döva. I detta avseende är de alltså inte mer funktionshindrade än människor som föredrar att läsa i handdatorn eller som råkar bo i ett land där deras favorit-serie inte sänds.

A common concern for disabled people is the costs, in terms of time and money, involved in making accessible copies of books which are only available in paper format or in a digital format which is not easily convertible to Braille.

Utgångspunkten i infosoc är att upphovsrättens begränsning bör råda, men att funktionshindrade ska ha undantag. Om vi lyfter blicken från den märkliga premissen kan vi konstatera att de tjänster som infosoc vill ge de funktionshindrade särskild rätt till är idag gratis, om än delvis olagligt, tillgängliga för en mycket stor grupp, med en följdenlig bredd i utbudet. Om denna grupp reducerades till bara funktionshindrade skulle utbudet sannolikt krympa drastiskt.

Extremt uttryckt är upphovsrättens begränsning en artificiell konservering av funktionshinder.

Stycket ovan fortsätter:

Rightholders believe that appropriate protection against piracy and misuse needs to be guaranteed, especially when it concerns the delivery of digital formats, which can be easily reproduced and instantly disseminated over the Internet.

Det här stycket innehåller en oförenlig motsägelse.

Det främsta verktyget att motverka och avskaffa funktionshinder är genom teknisk utveckling. Om texten är fritt tillgänglig i ett öppet digitalt format har de funktionshindrade kontroll över teknologin och kan utveckla sådana verktyg som underlättar för dem. Detta minskar betydelsen av deras funktionshinder. En enkel textfil kan trivialt konverteras till tal eller blindskrift med tekniska hjälpmedel.

Varje åtgärd som syftar till att försvara rättighetsinnehavarens exklusivitet innebär med nödvändighet att de funktionshindrade fråntas kontrollen över teknikutvecklingen, vilket resulterar i att deras funktionshinder konserveras, eftersom det då bara är i kraft av sitt funktionshinder som de får tillgång till de verktyg som rättighetsinnehavarna har sanktionerat.

A feasible approach appears to be a system of trusted intermediaries, such as specialised libraries or organisations representing the disabled people, which can negotiate with rightholders and enter into agreements. Such agreements provide for different kinds of restrictions and assurances to the rightholders which are meant to prevent abuse.

För generösa värden på 'feasible.' I framtiden kommer digital distribution vara norm. Om funktionshindrade inte kan utnyttja sitt undantag för att få tillgång till digitala verk kommer den relativa diskrimineringen av dem att öka i förhållande till gårdagens analoga distribution.

Min poäng med det här inlägget är inte i första hand att upphovsrätten bör avskaffas, utan att grönbokens perspektiv är felaktigt. Bevarandet av upphovsrätt i sin nuvarande form kommer att leda till en relativ ökning i diskrimineringen av funktionshindrade. Det är en kostnad som bör vägas in när upphovsrätt diskuteras.

Lyckligtvis är premissen som sagt barock och de funktionshindrade behöver bara följa den stora massan för att få många av sina behov tillfredställda av kulturdeltagande uppfyllda. Fokus här bör snarast vara på att motverka lagtext/direktivtext som är hopplöst omodern innan den ens är skriven.