You are here: Home FRAs möjlighet att bekämpa terrorism
FRAs möjlighet att bekämpa terrorism
Document Actions

FRAs möjlighet att bekämpa terrorism

Filed Under:

I olika sammanhang har det diskuterats huruvida det skulle gå att kräva brottsmisstanke för att få bedriva trafikinspektion av svensk nättrafik. Åsikterna går isär bland motståndarna till FRA-lagen. En del menar att det kan vara en rimlig kompromiss, medan andra tillhör kablarna-ska-inte-anslutas-lägret. Förespråkarna på sin sida menar att "signalspaning i kabel" (detta mytiska djur) inte handlar om enskilda individer och inte heller om brottsbekämpning. Motståndarna har missförstått konceptet signalspaning, menar man: att signalspaningen ibland påträffar brottsligt material är incidentalt.

Jag tror en mycket viktig poäng kommer bort i denna polarisering.

I likhet med många andra europeer tror jag att kampen mot den så kallade islamiska radikaliseringen, eller jihadismen, måste bedrivas genom att erbjuda en positiv motbild till jihadismen och genom att minska europeiska muslimers utanförskap.

Ett mycket viktigt redskap i denna process är transparens. Transparensen gör motiveringar tydligare och processer tillgängligare utifrån.

Material som FRA samlar ihop om pågående radikalisering behöver kunna presenteras för omvärlden på ett sådant sätt att det inte råder något tvivel om att insamlingen skedde i enlighet med den positiva motbild som målas upp. Vi måste helt enkelt efterleva de höga ideal vi ställer upp. Likaså måste det finnas en transparent proportionalitet mellan insamlingsmetoden och det avslöjade hotet. Om så sker kommer det att stärka motbilden och kommer att öka avståndet mellan de redan radikala elementen och deras omgivning.

Terrorism tenderar i Europa att bekämpas som brottslighet, i mycket som en följd av att terroristerna är våra landsmän. I förlängningen kommer sålunda det av FRA insamlade materialet att mätas i domstol. Det kan vara i Sverige eller i något annat land, givet jihadismens internationella natur. Oavsett var, kommer materialets trovärdighet att bedömas utifrån samma krav som ställs på allt bevismaterial: autenticitet, spårbarhet, etc. Frågan blir sålunda inte i första hand om FRA behöver domstolsutslag för sin trafikinspektion, utan snarare hur insamlingen ska bedrivas så att det insamlade materialet får största värde.

Problemet är att de terrorister som arresterats hitintills i Europa har blivit arresterade efter eller i samband med sina brott. Ett effektivt spaningsbidrag bör sålunda inrikta sig mot attdetektera pågående radikalisering och förberedelser till terrorbrott.

Hemlighetsmakeri i rättsprocessen var inget stort problem när åtalet mot statssponsrade terrorister var en formalitet i en mellanstatlig konflikt. I en rättegång mot en jihadist är det väldigt lätt att sekretessen styrker den åtalades martyrskap.

I den mån FRA ska bidra till bekämpning av terrorism blir det närmast nödvändigt att hålla sig till en rigid och transparent procedur, annars finns det stor risk att arbetet får direkt motsatt effekt och blir ett diffust hot som kan integreras i radikaliseringsprocessen. I den skepnad FRA-lagen stakar ut är FRA till begränsad nytta för bekämpandet av terrorism.

Istället för det icke-syfte som FRA-lagen försöker ge FRA, behöver regeringen diskutera FRA i termer av vilka effekter man vill uppnå och i vilken utrsträckning och med vilka medel man kan komma dithän.

HTTP/1.1 200 OK Server: Zope/(Zope 2.10.7-final, python 2.4.5, linux2) ZServer/1.1 Plone/3.1.3 Date: Fri, 20 Apr 2012 21:15:53 GMT Content-Length: 16722 Expires: Sat, 1 Jan 2000 00:00:00 GMT Content-Type: text/html;charset=utf-8 Content-Language: en-us FRAs möjlighet att bekämpa terrorism — quest.windwards.net
You are here: Home FRAs möjlighet att bekämpa terrorism
FRAs möjlighet att bekämpa terrorism
Document Actions

FRAs möjlighet att bekämpa terrorism

Filed Under:

I olika sammanhang har det diskuterats huruvida det skulle gå att kräva brottsmisstanke för att få bedriva trafikinspektion av svensk nättrafik. Åsikterna går isär bland motståndarna till FRA-lagen. En del menar att det kan vara en rimlig kompromiss, medan andra tillhör kablarna-ska-inte-anslutas-lägret. Förespråkarna på sin sida menar att "signalspaning i kabel" (detta mytiska djur) inte handlar om enskilda individer och inte heller om brottsbekämpning. Motståndarna har missförstått konceptet signalspaning, menar man: att signalspaningen ibland påträffar brottsligt material är incidentalt.

Jag tror en mycket viktig poäng kommer bort i denna polarisering.

I likhet med många andra europeer tror jag att kampen mot den så kallade islamiska radikaliseringen, eller jihadismen, måste bedrivas genom att erbjuda en positiv motbild till jihadismen och genom att minska europeiska muslimers utanförskap.

Ett mycket viktigt redskap i denna process är transparens. Transparensen gör motiveringar tydligare och processer tillgängligare utifrån.

Material som FRA samlar ihop om pågående radikalisering behöver kunna presenteras för omvärlden på ett sådant sätt att det inte råder något tvivel om att insamlingen skedde i enlighet med den positiva motbild som målas upp. Vi måste helt enkelt efterleva de höga ideal vi ställer upp. Likaså måste det finnas en transparent proportionalitet mellan insamlingsmetoden och det avslöjade hotet. Om så sker kommer det att stärka motbilden och kommer att öka avståndet mellan de redan radikala elementen och deras omgivning.

Terrorism tenderar i Europa att bekämpas som brottslighet, i mycket som en följd av att terroristerna är våra landsmän. I förlängningen kommer sålunda det av FRA insamlade materialet att mätas i domstol. Det kan vara i Sverige eller i något annat land, givet jihadismens internationella natur. Oavsett var, kommer materialets trovärdighet att bedömas utifrån samma krav som ställs på allt bevismaterial: autenticitet, spårbarhet, etc. Frågan blir sålunda inte i första hand om FRA behöver domstolsutslag för sin trafikinspektion, utan snarare hur insamlingen ska bedrivas så att det insamlade materialet får största värde.

Problemet är att de terrorister som arresterats hitintills i Europa har blivit arresterade efter eller i samband med sina brott. Ett effektivt spaningsbidrag bör sålunda inrikta sig mot attdetektera pågående radikalisering och förberedelser till terrorbrott.

Hemlighetsmakeri i rättsprocessen var inget stort problem när åtalet mot statssponsrade terrorister var en formalitet i en mellanstatlig konflikt. I en rättegång mot en jihadist är det väldigt lätt att sekretessen styrker den åtalades martyrskap.

I den mån FRA ska bidra till bekämpning av terrorism blir det närmast nödvändigt att hålla sig till en rigid och transparent procedur, annars finns det stor risk att arbetet får direkt motsatt effekt och blir ett diffust hot som kan integreras i radikaliseringsprocessen. I den skepnad FRA-lagen stakar ut är FRA till begränsad nytta för bekämpandet av terrorism.

Istället för det icke-syfte som FRA-lagen försöker ge FRA, behöver regeringen diskutera FRA i termer av vilka effekter man vill uppnå och i vilken utrsträckning och med vilka medel man kan komma dithän.