You are here: Home Beatrice Ask vill göra omöjlig distinktion
Beatrice Ask vill göra omöjlig distinktion
Document Actions

Beatrice Ask vill göra omöjlig distinktion

På DN kan man läsa att Beatrice Ask vill se över domstolens regelverk för utlämnande av förundersökningar:

Det kan finnas luckor i regelverket som vi måste titta på. Det finns inget allmänintresse i att publicera det här materialet, det är ett grottande i det extrema och obehagliga och kan utgöra en kränkning mot familjen, säger Beatrice Ask till DN.se.

Den centrala frågan i sammanhanget är: Varför har detta rättsfall ägnats så mycket uppmärksamhet? Obehaget som familjen lider är ju i proportion till den uppmärksamhet som gammelmedia riktat mot 1) rättegången och 2) TPB-publiceringen.

Exempel på ointressanta frågeställningar: Var det etiskt riktigt av Beckroth att publicera materialet på TPB? Borde TPB hörsamma familjens begäran?

Fundamentet i offentlighetsprincipen är ju att jag ska utvärdera relevansen av handlingens olika delar. I mitt öra låter just obduktionsbilder som en mycket central del av det material jag behöver för att kunna verifiera att rättegången varit juste. Myndigheten kan knappast själv förutsäga vilka delar av handlingen jag kan tänkas tvivla på - alldeles obeaktat den uppenbara risken för missbruk.

Det finns bara en människa som ska skämmas: det är den person som tipsade TV4 och drev upp nedladdningarna från några hundra till tiotusentals. Möjligen ska TV4 också skämmas för sin hafsiga hantering av frågan.

HTTP/1.1 200 OK Server: Zope/(Zope 2.10.7-final, python 2.4.5, linux2) ZServer/1.1 Plone/3.1.3 Date: Fri, 20 Apr 2012 21:20:56 GMT Content-Length: 15248 Expires: Sat, 1 Jan 2000 00:00:00 GMT Content-Type: text/html;charset=utf-8 Content-Language: en-us Beatrice Ask vill göra omöjlig distinktion — quest.windwards.net
You are here: Home Beatrice Ask vill göra omöjlig distinktion
Beatrice Ask vill göra omöjlig distinktion
Document Actions

Beatrice Ask vill göra omöjlig distinktion

På DN kan man läsa att Beatrice Ask vill se över domstolens regelverk för utlämnande av förundersökningar:

Det kan finnas luckor i regelverket som vi måste titta på. Det finns inget allmänintresse i att publicera det här materialet, det är ett grottande i det extrema och obehagliga och kan utgöra en kränkning mot familjen, säger Beatrice Ask till DN.se.

Den centrala frågan i sammanhanget är: Varför har detta rättsfall ägnats så mycket uppmärksamhet? Obehaget som familjen lider är ju i proportion till den uppmärksamhet som gammelmedia riktat mot 1) rättegången och 2) TPB-publiceringen.

Exempel på ointressanta frågeställningar: Var det etiskt riktigt av Beckroth att publicera materialet på TPB? Borde TPB hörsamma familjens begäran?

Fundamentet i offentlighetsprincipen är ju att jag ska utvärdera relevansen av handlingens olika delar. I mitt öra låter just obduktionsbilder som en mycket central del av det material jag behöver för att kunna verifiera att rättegången varit juste. Myndigheten kan knappast själv förutsäga vilka delar av handlingen jag kan tänkas tvivla på - alldeles obeaktat den uppenbara risken för missbruk.

Det finns bara en människa som ska skämmas: det är den person som tipsade TV4 och drev upp nedladdningarna från några hundra till tiotusentals. Möjligen ska TV4 också skämmas för sin hafsiga hantering av frågan.