You are here: Home Internet är ett globalt samförstånd
Internet är ett globalt samförstånd
Document Actions

Internet är ett globalt samförstånd

Filed Under:

Jag är emot FRA-lagen för att den innebär massavlyssning av svenska medborgare. Så långt verkar de flesta av motståndarna till 2006/07:63 vara överens. När jag diskuterar detta med min omgivning blir det emellertid tydligt att det finns flera olika motivationer bakom detta argument.

Min främsta motivering är att Internet är ett transnationellt samförstånd mellan aktörer på lika villkor. För första gången i mänsklighetens historia har en global arena skapats som är i det närmaste helt egalitär - där kostnaden för att distribuera sitt budskap är så låg att alla kan delta.

Detta tillstånd är ingen självklarhet, inget oundvikligt jämviktstillstånd. Det måste försvaras och utvecklas.

Denna demokratiska platform måste till exempel försvaras mot nationalstater som försöker påföra den en nationell prägel. Det spelar inte så stor roll om det är kinesiska staten som försöker hindra sina medborgare från att föra en dialog om Kinas demokratisering eller Sverige som försöker värna sina medborgare från "yttre" hot genom omfattande trafikinspektion. Båda dessa handlingar minskar Internets förmåga som egalitär platform genom att skapa osäkerhet om spelreglerna. Det finns naturligtvis en gradskillnad, men båda ingreppen har samma verkan. Det är möjligt att möjligt att med utebliven trafikinspektion kommer att svenska medborgare att behöva ge upp ett litet mått av säkerhet. För mig är detta är försumbart i förhållande till den enorma modererande kraft som global, egalitär kommunikation innebär.

Studera det så kallade GOFA-förslaget i USA och det motsvarande förslag som förts fram i EU-parlamentet. Kontentan av detta förslag är att det skulle bli möjligt att straffa företag som hjälper andra nationer att begränsa sina medborgares möjlighet att yttra sig publikt och internationellt.

Det kan diskuteras om det är en bra idé att misstänkliggöra företag på det sättet. Trots allt är deras nettobidrag till yttrandefriheten där de verkar sannolikt positiv.

Min poäng är snarare att detta är ett av flera tecken på att Internet formar en arena som nationalstaten inte självklart ska få inskränka. Internet insinuerar att alla dess användare delar samma gemenskap. Då blir FRA-lagens separation av svenska och "yttre" företeelser märklig. Varför ska svensk lagstiftning förbjuda ingrepp i min integritet, men tillåta sådana ingrepp i mina vänners integritet bara för att de inte råkar vara svenskar?

Makten utgår från folket, brukar man säga. Internet är ett mycket viktigt forum i vilket folket kommunicerar om kvaliteten och inriktningen på denna maktutövning. Delar av kommunikationen är publik oppinionsbildning, medan andra delar är av privat natur. För mig förefaller det rimligt att denna kanal inte ska vara tillgänglig för statsmakten, lika litet som företagsägares inbördes kommunikation är tillgänglig för företagets VD.

FRA-lagen blir en fråga om demokratisk hygien och den frågan måste med nödvändighet ses i det globala sammanhang som den gemenskap den hotar att undergräva. Låt oss inte delta i det idiotiska race to the bottom som argumentet "andra gör det redan" innebär. Låt oss istället föregå med gott, jämställdhetsfrämjande exempel.

HTTP/1.1 200 OK Server: Zope/(Zope 2.10.7-final, python 2.4.5, linux2) ZServer/1.1 Plone/3.1.3 Date: Fri, 20 Apr 2012 22:01:05 GMT Content-Length: 17037 Expires: Sat, 1 Jan 2000 00:00:00 GMT Content-Type: text/html;charset=utf-8 Content-Language: en-us Internet är ett globalt samförstånd — quest.windwards.net
You are here: Home Internet är ett globalt samförstånd
Internet är ett globalt samförstånd
Document Actions

Internet är ett globalt samförstånd

Filed Under:

Jag är emot FRA-lagen för att den innebär massavlyssning av svenska medborgare. Så långt verkar de flesta av motståndarna till 2006/07:63 vara överens. När jag diskuterar detta med min omgivning blir det emellertid tydligt att det finns flera olika motivationer bakom detta argument.

Min främsta motivering är att Internet är ett transnationellt samförstånd mellan aktörer på lika villkor. För första gången i mänsklighetens historia har en global arena skapats som är i det närmaste helt egalitär - där kostnaden för att distribuera sitt budskap är så låg att alla kan delta.

Detta tillstånd är ingen självklarhet, inget oundvikligt jämviktstillstånd. Det måste försvaras och utvecklas.

Denna demokratiska platform måste till exempel försvaras mot nationalstater som försöker påföra den en nationell prägel. Det spelar inte så stor roll om det är kinesiska staten som försöker hindra sina medborgare från att föra en dialog om Kinas demokratisering eller Sverige som försöker värna sina medborgare från "yttre" hot genom omfattande trafikinspektion. Båda dessa handlingar minskar Internets förmåga som egalitär platform genom att skapa osäkerhet om spelreglerna. Det finns naturligtvis en gradskillnad, men båda ingreppen har samma verkan. Det är möjligt att möjligt att med utebliven trafikinspektion kommer att svenska medborgare att behöva ge upp ett litet mått av säkerhet. För mig är detta är försumbart i förhållande till den enorma modererande kraft som global, egalitär kommunikation innebär.

Studera det så kallade GOFA-förslaget i USA och det motsvarande förslag som förts fram i EU-parlamentet. Kontentan av detta förslag är att det skulle bli möjligt att straffa företag som hjälper andra nationer att begränsa sina medborgares möjlighet att yttra sig publikt och internationellt.

Det kan diskuteras om det är en bra idé att misstänkliggöra företag på det sättet. Trots allt är deras nettobidrag till yttrandefriheten där de verkar sannolikt positiv.

Min poäng är snarare att detta är ett av flera tecken på att Internet formar en arena som nationalstaten inte självklart ska få inskränka. Internet insinuerar att alla dess användare delar samma gemenskap. Då blir FRA-lagens separation av svenska och "yttre" företeelser märklig. Varför ska svensk lagstiftning förbjuda ingrepp i min integritet, men tillåta sådana ingrepp i mina vänners integritet bara för att de inte råkar vara svenskar?

Makten utgår från folket, brukar man säga. Internet är ett mycket viktigt forum i vilket folket kommunicerar om kvaliteten och inriktningen på denna maktutövning. Delar av kommunikationen är publik oppinionsbildning, medan andra delar är av privat natur. För mig förefaller det rimligt att denna kanal inte ska vara tillgänglig för statsmakten, lika litet som företagsägares inbördes kommunikation är tillgänglig för företagets VD.

FRA-lagen blir en fråga om demokratisk hygien och den frågan måste med nödvändighet ses i det globala sammanhang som den gemenskap den hotar att undergräva. Låt oss inte delta i det idiotiska race to the bottom som argumentet "andra gör det redan" innebär. Låt oss istället föregå med gott, jämställdhetsfrämjande exempel.