You are here: Home Åkesson forstätter fudda
Åkesson forstätter fudda
Document Actions

Åkesson forstätter fudda

Filed Under:

Ingvar Åkesson fortsätter att bedriva retorik av låg kvalitet på SvD brännpunkt. I sin artikel listar han en (för) lång lista med retoriska frågor:

Ska signalspaning mot utländska politiska och militära makthavare bara vara tillåtet om de är misstänkta för brott?

Irrelevant argument. Debatten i Sverige handlar om avlyssning av svenska medborgare, inte utländska statschefer.

Har inte regeringen ett berättigat intresse av att veta hur utländska makthavare agerar eller avser agera gentemot Sverige och oss svenskar?

Det är möjligt att regeringen har ett sådant intresse, men det är inte självklart att det intresset ska tillgodoses. Det är inte självklart för mig att regeringen har rätt att godtyckligt ta del av svenskars interaktion med "utländska makthavare".

Hur går det med självständigheten om Sverige inte kan förlita sig på egen ­underrättelseinhämtning och i stället måste vara beroende av andra länder?

Vilken självständighet? Hur går det med min självständighet i ett land med massavlyssning? Vad är Sveriges självständighet värd för mig om jag inte har tillräckligt integritetsskydd i Sverige?

Ska signalspaning mot vapensystem som kan riktas mot Sverige inte vara tillåtet eftersom brottsmisstanke saknas?

Menar Ingvar Åkesson att vapensystemen använder transnationell kommunikation över publika nät för sin målsökning? "Var försiktig med när du svarar i mobilen; det kan vara en Scud som ringer för att kolla var du är!" I annat fall ser jag inte hur detta är relevant för diskussionen om massavlyssning av svenskar.

Ska signalspaning inte kunna användas när det gäller it-attacker utifrån mot svenska kommunikationer förrän brottet faktiskt begåtts och skadan är skedd?

Den typ av installation som FRA-lagen medför är knappast nödvändig för att detektera attacker mot informationsinfrastruktur. Installationen i fråga kan inte heller stoppa sådana attacker.

Ska svenska regeringen inte ha ett självständigt underlag inför beslut om svenskt deltagande i en internationell insats eftersom brottsmisstanke saknas?

Ursäkta? Jag tror att debatten handlar om massavlysning av svenskar, inte om huruvida Sverige ska bedriva underrättelseverksamhet över huvud taget.

Ska skydd av den svenska personalen på plats i form av signalspaning mot lokala fientliga grupperingar som planerar sabotage, kupper eller terrordåd inte vara tillåten förrän brotten har begåtts?

Signalspaning när den bedrivs i Afganistan är knappast behjälpt av utrustning som aggregerar trafik över Sveriges gränser. Signalspaning från Sverige mot Talibaner i Afganistan bedrivs lämpligen med webbläsare och mejlläsare över publika nätverk. Ingen särskild utrustning krävs. Avlyssning av talibansympatisörer i Sverige bör rimligen kräva brottsmisstanke.

Ska inte teknisk signalspaning för att skydda svensk trupp och svenska militära flygplan och fartyg inte vara tillåten eftersom brottsmisstanke saknas? Hur ska Sverige då kunna delta i internationella insatser?

Ursäkta igen?

Sverige skulle bli beroende av andra länder när det gäller den information som regeringen behöver för att kunna föra Sveriges utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Vill vi verkligen det?

Vad Ingvar Åkesson menar är nog snarare att Sverige kommer att hamna i underläge baserat på att andra nationer kommer att massavlyssna sina medborgare och därför ha tillgång till underrättelser som Sverige saknar. Ett klassiskt exempel på ett "race to the bottom".

Denna typ av retorik brukar på IT-språk beskrivas med termen FUD, "fear, uncertainty and doubt". Det är problematiskt redan att en företrädare för FRA är den främsta försvararen av en politik som borde försvaras av den regering som driver den. Det blir rent beklämmande när det försvaret huvudsakligen bygger på spridandet av rädsla och tvivel.

Vad som är intressant att notera är hur liten vikt Ingvar Åkesson lägger vid terrorism. När den här karusellen började snurra efter 9/11 handlade det mycket om terrorism. Regeringens proposition, som huvudsakligen skrevs för två år sedan, lägger stor vikt vid skyddet mot terrorism. Det förefaller emellertid som att Åkesson gör bedömningen att terrorism inte längre har lika högt FUD-värde.

Updatering:

1. Tomas Ries (förvisso en kontroversiell figur) kommenterade på sitt sätt eget Åkessons sista retoriska fråga . Läs R&D.

HTTP/1.1 200 OK Server: Zope/(Zope 2.10.7-final, python 2.4.5, linux2) ZServer/1.1 Plone/3.1.3 Date: Fri, 20 Apr 2012 22:31:40 GMT Content-Length: 18318 Expires: Sat, 1 Jan 2000 00:00:00 GMT Content-Type: text/html;charset=utf-8 Content-Language: en-us Åkesson forstätter fudda — quest.windwards.net
You are here: Home Åkesson forstätter fudda
Åkesson forstätter fudda
Document Actions

Åkesson forstätter fudda

Filed Under:

Ingvar Åkesson fortsätter att bedriva retorik av låg kvalitet på SvD brännpunkt. I sin artikel listar han en (för) lång lista med retoriska frågor:

Ska signalspaning mot utländska politiska och militära makthavare bara vara tillåtet om de är misstänkta för brott?

Irrelevant argument. Debatten i Sverige handlar om avlyssning av svenska medborgare, inte utländska statschefer.

Har inte regeringen ett berättigat intresse av att veta hur utländska makthavare agerar eller avser agera gentemot Sverige och oss svenskar?

Det är möjligt att regeringen har ett sådant intresse, men det är inte självklart att det intresset ska tillgodoses. Det är inte självklart för mig att regeringen har rätt att godtyckligt ta del av svenskars interaktion med "utländska makthavare".

Hur går det med självständigheten om Sverige inte kan förlita sig på egen ­underrättelseinhämtning och i stället måste vara beroende av andra länder?

Vilken självständighet? Hur går det med min självständighet i ett land med massavlyssning? Vad är Sveriges självständighet värd för mig om jag inte har tillräckligt integritetsskydd i Sverige?

Ska signalspaning mot vapensystem som kan riktas mot Sverige inte vara tillåtet eftersom brottsmisstanke saknas?

Menar Ingvar Åkesson att vapensystemen använder transnationell kommunikation över publika nät för sin målsökning? "Var försiktig med när du svarar i mobilen; det kan vara en Scud som ringer för att kolla var du är!" I annat fall ser jag inte hur detta är relevant för diskussionen om massavlyssning av svenskar.

Ska signalspaning inte kunna användas när det gäller it-attacker utifrån mot svenska kommunikationer förrän brottet faktiskt begåtts och skadan är skedd?

Den typ av installation som FRA-lagen medför är knappast nödvändig för att detektera attacker mot informationsinfrastruktur. Installationen i fråga kan inte heller stoppa sådana attacker.

Ska svenska regeringen inte ha ett självständigt underlag inför beslut om svenskt deltagande i en internationell insats eftersom brottsmisstanke saknas?

Ursäkta? Jag tror att debatten handlar om massavlysning av svenskar, inte om huruvida Sverige ska bedriva underrättelseverksamhet över huvud taget.

Ska skydd av den svenska personalen på plats i form av signalspaning mot lokala fientliga grupperingar som planerar sabotage, kupper eller terrordåd inte vara tillåten förrän brotten har begåtts?

Signalspaning när den bedrivs i Afganistan är knappast behjälpt av utrustning som aggregerar trafik över Sveriges gränser. Signalspaning från Sverige mot Talibaner i Afganistan bedrivs lämpligen med webbläsare och mejlläsare över publika nätverk. Ingen särskild utrustning krävs. Avlyssning av talibansympatisörer i Sverige bör rimligen kräva brottsmisstanke.

Ska inte teknisk signalspaning för att skydda svensk trupp och svenska militära flygplan och fartyg inte vara tillåten eftersom brottsmisstanke saknas? Hur ska Sverige då kunna delta i internationella insatser?

Ursäkta igen?

Sverige skulle bli beroende av andra länder när det gäller den information som regeringen behöver för att kunna föra Sveriges utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Vill vi verkligen det?

Vad Ingvar Åkesson menar är nog snarare att Sverige kommer att hamna i underläge baserat på att andra nationer kommer att massavlyssna sina medborgare och därför ha tillgång till underrättelser som Sverige saknar. Ett klassiskt exempel på ett "race to the bottom".

Denna typ av retorik brukar på IT-språk beskrivas med termen FUD, "fear, uncertainty and doubt". Det är problematiskt redan att en företrädare för FRA är den främsta försvararen av en politik som borde försvaras av den regering som driver den. Det blir rent beklämmande när det försvaret huvudsakligen bygger på spridandet av rädsla och tvivel.

Vad som är intressant att notera är hur liten vikt Ingvar Åkesson lägger vid terrorism. När den här karusellen började snurra efter 9/11 handlade det mycket om terrorism. Regeringens proposition, som huvudsakligen skrevs för två år sedan, lägger stor vikt vid skyddet mot terrorism. Det förefaller emellertid som att Åkesson gör bedömningen att terrorism inte längre har lika högt FUD-värde.

Updatering:

1. Tomas Ries (förvisso en kontroversiell figur) kommenterade på sitt sätt eget Åkessons sista retoriska fråga . Läs R&D.