You are here: Home Regeringen försöker med "lita på oss"
Regeringen försöker med "lita på oss"
Document Actions

Regeringen försöker med "lita på oss"

Filed Under:

Det förefaller som att regeringens strategi för att dämpa motståndet mot FRA-lagen är det klassiska auktoritära argumentet "lita på oss, vi vet vad vi gör". Senaste auktoriteten att lägga sin stämma till denna kör är Carl Bildt i sin andra bloggpost till FRAs försvar:

Alldeles lätt att ge konkreta exempel som är aktuella är det inte, och det av det enkla skälet att vi då skulle avslöja en del av den kapacitet vi har.

Annars skulle jag kunna berätta om konkreta ärenden av utrikespolitisk betydelse under den senaste tiden där existensen av FRA och dess verksamhet gjort att jag kunnat uppträda med auktoritet på ett sätt som annars aldrig hade kunnat vara fallet.

Parallellt med detta efterfrågar Ingvar Åkesson sakliga argumenet i en artikel i SvD. Han skriver bland annat följande:

En stor mängd internationell trafik går genom Sverige. Genom att FRA får spana i den trafik som går i tråd över gränsen kan FRA förse sina uppdragsgivare med information ur den internationella trafiken. Den inhemska trafiken får FRA fortfarande inte spana på.

Av dessa inlägg drar jag slutsatsen att FRA redan tar del av betydligt mer Internet-trafik än vad som är uppenbart just nu. Detta skulle innebära att upprivning av lagen skulle skapa en mycket svår situation för FRA och de myndigheter som är konsumenter av dessa underrättelser. De kunde knappast forsätta med dylik spaning efter att regeringen ändrat sig utan att riskera en mycket avslöjande granskning från oppositionen när den kommer till makten härnäst.

Man kan tycka att detta vore enkelt åtgärdat: det räcker ju med att justera lagtexten så att den explicit säger att endast trafik som både originerar och har destination utanför Sverige skulle bli föremål för spaning. Denna distinktion skulle ha fördelen att det vore enkelt för operatörerna att bidra med ett visst mått av transparens genom att bara leverera relevant trafik till spaning.

Utländska medborgare har förstås inget att säga till om. Deras integritet kan man kränka som man vill.

HTTP/1.1 200 OK Server: Zope/(Zope 2.10.7-final, python 2.4.5, linux2) ZServer/1.1 Plone/3.1.3 Date: Fri, 20 Apr 2012 22:46:42 GMT Content-Length: 15609 Expires: Sat, 1 Jan 2000 00:00:00 GMT Content-Type: text/html;charset=utf-8 Content-Language: en-us Regeringen försöker med "lita på oss" — quest.windwards.net
You are here: Home Regeringen försöker med "lita på oss"
Regeringen försöker med "lita på oss"
Document Actions

Regeringen försöker med "lita på oss"

Filed Under:

Det förefaller som att regeringens strategi för att dämpa motståndet mot FRA-lagen är det klassiska auktoritära argumentet "lita på oss, vi vet vad vi gör". Senaste auktoriteten att lägga sin stämma till denna kör är Carl Bildt i sin andra bloggpost till FRAs försvar:

Alldeles lätt att ge konkreta exempel som är aktuella är det inte, och det av det enkla skälet att vi då skulle avslöja en del av den kapacitet vi har.

Annars skulle jag kunna berätta om konkreta ärenden av utrikespolitisk betydelse under den senaste tiden där existensen av FRA och dess verksamhet gjort att jag kunnat uppträda med auktoritet på ett sätt som annars aldrig hade kunnat vara fallet.

Parallellt med detta efterfrågar Ingvar Åkesson sakliga argumenet i en artikel i SvD. Han skriver bland annat följande:

En stor mängd internationell trafik går genom Sverige. Genom att FRA får spana i den trafik som går i tråd över gränsen kan FRA förse sina uppdragsgivare med information ur den internationella trafiken. Den inhemska trafiken får FRA fortfarande inte spana på.

Av dessa inlägg drar jag slutsatsen att FRA redan tar del av betydligt mer Internet-trafik än vad som är uppenbart just nu. Detta skulle innebära att upprivning av lagen skulle skapa en mycket svår situation för FRA och de myndigheter som är konsumenter av dessa underrättelser. De kunde knappast forsätta med dylik spaning efter att regeringen ändrat sig utan att riskera en mycket avslöjande granskning från oppositionen när den kommer till makten härnäst.

Man kan tycka att detta vore enkelt åtgärdat: det räcker ju med att justera lagtexten så att den explicit säger att endast trafik som både originerar och har destination utanför Sverige skulle bli föremål för spaning. Denna distinktion skulle ha fördelen att det vore enkelt för operatörerna att bidra med ett visst mått av transparens genom att bara leverera relevant trafik till spaning.

Utländska medborgare har förstås inget att säga till om. Deras integritet kan man kränka som man vill.